บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
ผัง คู่มือต่าง ๆ
 
เบอร์ สี
1
S-000 ใส
2
S-000K ใสผิวส้ม
3
S-000ST ใสผิวด้าน
4
S-100 แดงอมชมพู
5
S-102 แดงเลือดนก(ใส)
6
S-115 แดงเข้ม
7
S-128 แดงส้ม
8
S-136 แดง
9
S-137 ม่วงอ่อน(ใส)
10
S-158 ชมพู
11
S-212 เหลืองอ่อน(ใส)
12
S-202 เหลืองส้ม(ใส)
13
S-235 เหลืองหลัก
14
S-215 เหลืองอ่อน
15
S-2401 เขียวน้ำทะเล
16
S-264 เหลืองส้ม    
17
S-2420 เหลืองเข้ม
18
S-301 น้ำเงิน(ใส)
19
S-302 น้ำเงินเข้ม(ใส)
20
S-310 ใสอมฟ้า
21
S-324 ฟ้าเข้ม
22
S-327 น้ำเงินหลัก
23
S-340 เขียว(ใส)
24
S-347 เขียวอ่อน
25
S-348 เขียวหลัก
26
S-362 เขียวขี้ม้า(ใส)
27
S-367 เขียวแก่(ใส)
28
S-373 ม่วง(ใส)
29
S-377 ม่วงเข้ม(ใส)
30
S-018 ใสขุ่น
31
S-402 ขาว
32
S-422K ขาวขุ่นผิวส้ม
33
S-432 ขาว432
34
S-433 ขาว433
35
S-444 ขาวหลัก444
36
S-445 ขาว445
37
S-502 ดำ
38
S-504 เทา
39
S-521 ดำอ่อนใส
 
เบอร์ สี
40
S-522 ดำแก่ใส
41
S-530 ดำใส
42
S-531 ดำแก่ใส531
43
S-801 ครีม
44
S-814 ช็อกโกแล้ต
45
S-835 ฟ้า
46
S-912 ดำใส912
47
S-915 ดำใส915
48
S-919 ดำใสบาง919
     
1
S-000ST1 CLEAR SATIN
2
S-106ST1 PINK SATIN
3
S-114ST1 RED SATIN
4
S-217ST1 YELLOW SATIN
5
S-269ST1 ORANGE SATIN
6
S-344ST1 BLUE SATIN
7
S-315ST1 GREEN SATIN
8
S-379ST1 VIOLET SATIN
9
S-701ST1 INDIGO SATIN
acrylic catalog
บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511