บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
ผัง คู่มือต่าง ๆ
 
ตารางท่อ ASTM

Norminal
Diameter

Outside
Diameter
(mm)
Norminal wall thickness
NPS
Schedule 5s
Schedule 10s
Schedule 40s
Schedule 80s
 
weight (kg/m)
weight (kg/m)
 
weight(kg/m)
weight (kg/m)
Type
Type
Type
Type
Wall Thickness
(mm)
TP304
TP304L
TP304H
TP321
TP321H
TP316
TP316L
TP316H
TP317
TP317L
TP347
TP309
TP310
wall
Thickness

( mm )

TP304
TP304L
TP304H
TP321
TP321H
TP316
TP316L
TP316H
TP317
TP317L
TP347
TP309
TP310
wall
Thickness
( mm )
TP304
TP304L
TP304H
TP321
TP321H
TP316
TP316L
TP316H
TP317
TP317L
TP347
TP309
TP310
wall
Thickness

( mm )

TP304
TP304L
TP304H
TP321
TP321H
TP316
TP316L
TP316H
TP317
TP317L
TP347
TP309
TP310
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1"
1"1/4
1"1/2
2"
2"1/2
3"
3"1/2
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"
30"

10.29
13.72
17.15
21.34
26.67
33.40
42.16
48.26
60.33
73.03
88.90
101.60
114.30
141.30
168.28
219.08
273.05
323.85
355.60
406.40
457.20
508.00
558.80
609.60
762.001.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
2.11
2.11
2.11
2.11
2.77
2.77
2.77
3.4
3.96
3.96
4.19
4.19
4.78
4.78
5.54
6.350.81
1.03
1.31
1.67
1.92
2.41
3.75
4.59
5.26
5.94
9.62
11.4
15
22.98
31.75
34.7
42
47.3
59.9
66
83.4
119.5
0.81
1.03
1.31
1.68
1.93
2.43
3.75
4.59
5.26
5.94
9.62
11.5
15
23
31.8
34.9
42.2
47.6
60.3
66.4
83.9
120.3
1.24
1.65
1.65
2.11
2.11
2.77
2.77
2.77
2.77
3.05
3.05
3.05
3.05
3.4
3.4
3.76
4.19
4.57
4.78
4.78
4.78
5.54
5.54
6.35
7.92

0.28
0.5
0.64
1.01
1.27
2.11
2.72
3.14
3.97
5.32
6.52
7.49
8.45
11.7
14
20.2
28.1
36.3
41.8
47.8
53.9
69.3
76.4
95.4
148.8
0.28
0.5
0.64
1.02
1.3
2.13
2.74
3.16
4
5.35
6.56
7.54
8.51
11.8
11.05
20.3
82.2
36.6
42
48.1
54.2
69.8
76.8
96
149.7
1.73
2.24
2.31
2.77
2.87
3.38
3.56
3.68
3.91
5.16
5.49
5.74
6.02
6.55
7.11
8.18
9.27
9.52
0.37
0.64
0.85
1.28
1.7
2.53
3.42
1.09
5.5
8.72
11.4
13.7
16.2
22
28.5
43
60.9
74.5
0.37
0.61
0.86
1.29
1.71
2.54
3.45
4.11
5.53
8.78
11.48
13.8
16.3
22.1
28.7
43.2
61.3
75
2.41
3.02
3.2
3.73
3.91
4.55
4.85
5.08
5.54
7.01
7.62
8.08
8.56
9.52
10.37
12.7
12.7
12.7
0.47
0.8
1.11
1.64
2.22
3.27
4.51
5.46
7.56
11.5
15.4
18.8
22.5
31.3
43
65.3
82.4
98.4
0.48
0.81
1.12
1.65
2.23
3.29
4.45
5.5
7.61
11.6
15.5
18.9
22.7
31.5
43.3
65.7
82.9
99.1
บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511