บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
สำนักงาน: กรุงเทพ/นนทบุรี โทร 02-997-6175, 02-997-6181 FAX: 02-9976176

email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
 
ตารางท่อ ASTM

Norminal
Diameter

Outside
Diameter
(mm)
Norminal wall thickness
NPS
Schedule 5s
Schedule 10s
Schedule 40s
Schedule 80s
 
weight (kg/m)
weight (kg/m)
 
weight(kg/m)
weight (kg/m)
Type
Type
Type
Type
Wall Thickness
(mm)
TP304
TP304L
TP304H
TP321
TP321H
TP316
TP316L
TP316H
TP317
TP317L
TP347
TP309
TP310
wall
Thickness

( mm )

TP304
TP304L
TP304H
TP321
TP321H
TP316
TP316L
TP316H
TP317
TP317L
TP347
TP309
TP310
wall
Thickness
( mm )
TP304
TP304L
TP304H
TP321
TP321H
TP316
TP316L
TP316H
TP317
TP317L
TP347
TP309
TP310
wall
Thickness

( mm )

TP304
TP304L
TP304H
TP321
TP321H
TP316
TP316L
TP316H
TP317
TP317L
TP347
TP309
TP310
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1"
1"1/4
1"1/2
2"
2"1/2
3"
3"1/2
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"
30"

10.29
13.72
17.15
21.34
26.67
33.40
42.16
48.26
60.33
73.03
88.90
101.60
114.30
141.30
168.28
219.08
273.05
323.85
355.60
406.40
457.20
508.00
558.80
609.60
762.001.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
2.11
2.11
2.11
2.11
2.77
2.77
2.77
3.4
3.96
3.96
4.19
4.19
4.78
4.78
5.54
6.350.81
1.03
1.31
1.67
1.92
2.41
3.75
4.59
5.26
5.94
9.62
11.4
15
22.98
31.75
34.7
42
47.3
59.9
66
83.4
119.5
0.81
1.03
1.31
1.68
1.93
2.43
3.75
4.59
5.26
5.94
9.62
11.5
15
23
31.8
34.9
42.2
47.6
60.3
66.4
83.9
120.3
1.24
1.65
1.65
2.11
2.11
2.77
2.77
2.77
2.77
3.05
3.05
3.05
3.05
3.4
3.4
3.76
4.19
4.57
4.78
4.78
4.78
5.54
5.54
6.35
7.92

0.28
0.5
0.64
1.01
1.27
2.11
2.72
3.14
3.97
5.32
6.52
7.49
8.45
11.7
14
20.2
28.1
36.3
41.8
47.8
53.9
69.3
76.4
95.4
148.8
0.28
0.5
0.64
1.02
1.3
2.13
2.74
3.16
4
5.35
6.56
7.54
8.51
11.8
11.05
20.3
82.2
36.6
42
48.1
54.2
69.8
76.8
96
149.7
1.73
2.24
2.31
2.77
2.87
3.38
3.56
3.68
3.91
5.16
5.49
5.74
6.02
6.55
7.11
8.18
9.27
9.52
0.37
0.64
0.85
1.28
1.7
2.53
3.42
1.09
5.5
8.72
11.4
13.7
16.2
22
28.5
43
60.9
74.5
0.37
0.61
0.86
1.29
1.71
2.54
3.45
4.11
5.53
8.78
11.48
13.8
16.3
22.1
28.7
43.2
61.3
75
2.41
3.02
3.2
3.73
3.91
4.55
4.85
5.08
5.54
7.01
7.62
8.08
8.56
9.52
10.37
12.7
12.7
12.7
0.47
0.8
1.11
1.64
2.22
3.27
4.51
5.46
7.56
11.5
15.4
18.8
22.5
31.3
43
65.3
82.4
98.4
0.48
0.81
1.12
1.65
2.23
3.29
4.45
5.5
7.61
11.6
15.5
18.9
22.7
31.5
43.3
65.7
82.9
99.1
บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511