บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
ผัง คู่มือต่าง ๆ
 
ตารางแสดงส่วนผสมของสเตนเลสกลุ่ม Austenite

Chassification C Mn P S Si Cr Ni Others Yield Tensile Elongation Hardmess Grsvity
Strenght Strenght
(N/mm2) (N/mm2) ( % ) HRB HV
   Types Standards                            
Austenite KS 0.08 below 2.00 below 0.045 below 0.030 below 1.00 below 18.00 - 20.00 8.00 - 10.50 - 205to 520to 40to 90 below 200 below 7.93
304 JIS " " " " " " " - " " 40" " "  
AISI " " " " " " " - 290 579 55 80 -  
ASTM " " " " 0.75 below " " - 250to 515to 40to 92 below -  
304L KS 0.03 below 2.00 below 0.045 below 0.030 below 1.00 below 18.00 - 20.00 9.00 - 13.00 - 175to 480to 40to 90 below 200 below 7.93
JIS " " " " " " " - " " 40" " "  
AISI " " " " " " 8.0 - 12.00 - 269 558 55 79 -  
ASTM " " " " 0.75 below " " - 170to 485to 40to 92 below -  
316 KS 0.08 below 2.00 below 0.045 below 0.030 below 1.00 below 16.00 - 18.00 10.00 - 14.00 Mo : 2 - 3 205to 520to 40to 90 below 200 below 7.98
JIS " " " " " " " " " " 40" " "  
AISI " " " " " " " " 290 579 55 79 -  
ASTM " " " " 0.75 below " " " 250to 515to 40to 92 below -  
316L KS 0.03 below 2.00 below 0.045 below 0.030 below 1.00 below 16.00 - 18.00 12.00 - 15.00 Mo : 2 - 3 175to 480to 40to 90 below 200 below 7.98
JIS " " " " " " " " " " 40" " "  
AISI " " " " " " 10.00 - 14.00 " 290 558 55 79 -  
ASTM " " " " 0.75 below " " " 170to 485to 40to 92 below -  
301 KS 0.15 below 2.00 below 0.045 below 0.030 below 1.00 below 16.00 - 18.00 6.00 - 8.00 - 205to 520to 40to 95 below 218 below 7.93
JIS " " " " " " " - " " 40" " "  
AISI " " " " " " " - 276 785 60 85 -  
ASTM " " " " 0.75 below " " - 205to 620to 40to 95 below -  
301L KS 0.03 below 2.00 below 0.045 below 0.030 below 1.00 below 16.00 - 18.00 6.00 - 8.00 - 215to 505to 40to 90 below 200 below 7.93
JIS " " " " " " " - " " " " "  
AISI " " " " " " " - - - - - -  
ASTM " " " " " " " - - - - - -  
301L KS 0.12 below 2.00 below 0.045 below 0.030 below 1.00 below 17.00 - 19.00 10.50 - 13.00 - 175to 480to        
JIS " " " " " " " - " "      
AISI " " " " 0.75 below " " - 262 586      
ASTM " " " " " " " - 205to 515to        

บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511