บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
ผัง คู่มือต่าง ๆ
 
น้ำหนักเหล็ก หน้า 1/4
หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4

CARBON STEEL TUBE FOR GENERAL STRUCTURAL PURPOSES
Nominal
Nominal
OD
Calculate Weight
size
BORE
Commercial
KGs. / m.
DN DN mm. .1.0 .1.2 .1.4 .1.6 .1.8 .2.0 .2.3 2.5 .2.6 2.8 .2.9 3.0 .3.2 .3.5 .4.0 .4.2 .4.5 .5.0
15
1/2"
21.7
0.52 0.61 0.71 .0.80 .0.90 0.99 1.14 1.22 1.27 1.36 1.41              
20
3/4"
27.2
0.67 .0.80 0.92 1.04 1.17 1.29 1.46 1.59 1.65 1.76 1.82              
25
1"
.34.0
  0.98 1.13 1.29 1.44 .1.60 1.82 1.98 2.06 2.22 .2.30 2.35 2.51 2.75 3.11      
32
1"1/4
42.7
    1.46 1.66 1.85 2.04 2.33 2.51 2.61 2.79 2.89 2.99 3.19 3.46 3.96      
40
1"1/2
48.6
    1.63 1.86 2.09 2.31 2.65 2.87 2.98 3.21 3.32 3.41 3.64 3.98 4.55      
50
2"
60.5
      2.32 2.61 .2.90 3.32 3.62 3.76 4.03 4.17 4.31 .4.60 .5.00 5.68 5.93 6.32  
65
2"1/2
76.3
        3.35 3.72 4.28 4.63 4.82 5.17 5.35 5.51 5.88 .6.40 7.32 7.65 .8.20 9.11
80
3"
89.1
        3.87 4.3 .5.00 5.41 5.63 6.04 6.26 6.45 6.88 .7.50 8.57 8.97 9.61 10.64
90
3"1/2
101.6
              6.14 6.39 6.88 7.13 7.35 7.84 8.57 9.77 10.25 10.95 12.17
100
4"
114.3
              6.97 7.25 7.8 8.08 8.33 8.89 9.73 11.08 11.64 11.64 13.78
125
5"
139.8
                          .11.90 .13.60 14.28 14.28 16.96
150
6"
165.2
                          14.12 16.14 16.91 16.91 .20.10

STANDARD TIS 1228-2537 LIP CHANNEL STEEL
     
Calculate
Cross
Center
Secondary
Radius of
Modulus of
Center of
Piece
Dimension Thickness Weight section of Gravity Moment of Area Gyration of Area Section per per
AxBxC t     area cx cy lx ly ix iy zx zy sx sy Bundles
mm. mm. kg. / m. cm.2 cm. cm. cm.4 cm.4 cm. cm. cm.3 cm.3 cm. cm.  
75x45x15 2.3 3.25 .4.137 0 1.72 37.1 11.8 .3.00 1.69 .9.90 4.24 .4.0 0 100
    2.3 4.06 .5.172 0 1.86 80.7 .19.00 3.95 1.92 16.1 6.06 4.4 0  
100x50x2 3.2 .5.50 .7.007 0 1.86 107 24.5 .3.90 1.87 21.3 7.81 4.4 0 80
    .4.0 6.71 .8.548 0 1.86 127 28.7 3.85 1.83 25.4 9.13 4.3 0  
    4.5 7.43 .9.469 0 1.86 139 30.9 3.82 1.81 27.7 9.82 4.3 0  
    3.2 6.13 .7.807 0 1.68 181 26.6 4.82 1.85 .29.0 8.02 .4.0 0  
125x50x20 .4.0 .7.50 .9.548 0 1.68 217 33.1 4.77 1.81 34.7 9.38 .4.0 0 60
    4.5 8.32 .10.59 0 1.68 238 33.5 4.74 1.78 .38.0 .10.00 .4.0 0  
150x50x20 3.2 6.76 .8.607 0 1.54 280 28.3 5.71 1.81 37.4 8.19 3.8 0 60
    4.5 .9.20 .11.72 0 1.54 368 35.7 .5.60 1.75 .49.0 .10.50 3.7 0  


CHEMICAL COMPOSITION
MECHANICAL PROPERTIES
C
Mn
P
S
TENSILE
YIELD
ELONGATION
MAX %
MAX %
MAX%
MAX %
STRENGTH
STRENGTH
%
0.25 . - 0.05 0.05 400-500 n/mm2 245 N/mm2(min) 21

บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511