บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
ผัง คู่มือต่าง ๆ
 
ความรู้เรื่องวาล์ว

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของวาล์วประเภทต่างๆ
คุณสมบัติ
บอลวาล์ว
บัตเตอร์
ฟลายวาล์ว
เกตวาล์ว
โกล์บ
วาล์ว
เฟลกซีเบิล วาล์ว
ปลั๊ก
ปอมเปต วาล์ว
สวิงเชต วาล์ว
กรณีใช้กันการไหลกลับของ ของเหลว P P P P P P G G
กรณีของเหลวมีการตกตะกอนหรือสารแขวนลอย G F G G G G F P
กรณีของเหลวมีการกัดกร่อน G P F , G F F , G P , F G G
กรณีของเหลวมีอุณหภูมต่ำ G P P G P P G G
กรณีใช้กับแก๊ส G G G G G G G G
กรณีที่ของเหลวมีความแตกต่างของความดันสูง P P F G P F F P
ใช้ควบคุมปริมาณการไหลมากๆ G G G G G G G G
กรณีของเหลวมีความดันสูง G P P G P P G P
กรณีของเหลวมีอุณหภูมิสูง G G G G G P P G
กรณีของเหลวมีปริมาณการรั่วไหลต่ำ G P G G G G G P
กรณีต้องการวาล์วน้ำหนักเบา G G F P F G G G
กรณีต้องการใช้แรงการหมุนน้อย P P P P P P G G
กรณีต้องการต้นทุนต่ำ G F , G G F , G G G G G
กรณีที่ของเหลวมีความแตกต่างของความดันต่ำ G G G P G G G G
ใช้ควบคุมปริมาณการไหลน้อย G G P G F G G G
กรณีต้องการให้มีการเปิดปิดอย่างรวดเร็ว G G P P , F P G G G
กรณีใช้เพื่อระบายความดัน P P P P P P G P
กรณีใช้เป็นวาล์วนิภัย P P P P P P G P
กรณีต้องการป้องกันการกัดกร่อนที่บ่าวาล์ว F P P G P F F , G P
กรณีที่ของเหลวมีสารแขวนลอย F , G P P P G P P P
กรณีที่ต้องการวาล์วขนาดเล็ก G G P P P G G G
กรณีใช้กับไอน้ำ G P P , F G P P G P
กรณีที่ต้องการการหรี่ P P P G F , P P G P
กรณีที่ไม่มีการสั่นสะเทือน F P P G G G P P
G=Good , F=FAIR , P=POOR
บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511