บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
สำนักงาน: กรุงเทพ/นนทบุรี โทร 02-997-6175, 02-997-6181 FAX: 02-9976176

email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
 
ความรู้เรื่องวาล์ว

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของวาล์วประเภทต่างๆ
คุณสมบัติ
บอลวาล์ว
บัตเตอร์
ฟลายวาล์ว
เกตวาล์ว
โกล์บ
วาล์ว
เฟลกซีเบิล วาล์ว
ปลั๊ก
ปอมเปต วาล์ว
สวิงเชต วาล์ว
กรณีใช้กันการไหลกลับของ ของเหลว P P P P P P G G
กรณีของเหลวมีการตกตะกอนหรือสารแขวนลอย G F G G G G F P
กรณีของเหลวมีการกัดกร่อน G P F , G F F , G P , F G G
กรณีของเหลวมีอุณหภูมต่ำ G P P G P P G G
กรณีใช้กับแก๊ส G G G G G G G G
กรณีที่ของเหลวมีความแตกต่างของความดันสูง P P F G P F F P
ใช้ควบคุมปริมาณการไหลมากๆ G G G G G G G G
กรณีของเหลวมีความดันสูง G P P G P P G P
กรณีของเหลวมีอุณหภูมิสูง G G G G G P P G
กรณีของเหลวมีปริมาณการรั่วไหลต่ำ G P G G G G G P
กรณีต้องการวาล์วน้ำหนักเบา G G F P F G G G
กรณีต้องการใช้แรงการหมุนน้อย P P P P P P G G
กรณีต้องการต้นทุนต่ำ G F , G G F , G G G G G
กรณีที่ของเหลวมีความแตกต่างของความดันต่ำ G G G P G G G G
ใช้ควบคุมปริมาณการไหลน้อย G G P G F G G G
กรณีต้องการให้มีการเปิดปิดอย่างรวดเร็ว G G P P , F P G G G
กรณีใช้เพื่อระบายความดัน P P P P P P G P
กรณีใช้เป็นวาล์วนิภัย P P P P P P G P
กรณีต้องการป้องกันการกัดกร่อนที่บ่าวาล์ว F P P G P F F , G P
กรณีที่ของเหลวมีสารแขวนลอย F , G P P P G P P P
กรณีที่ต้องการวาล์วขนาดเล็ก G G P P P G G G
กรณีใช้กับไอน้ำ G P P , F G P P G P
กรณีที่ต้องการการหรี่ P P P G F , P P G P
กรณีที่ไม่มีการสั่นสะเทือน F P P G G G P P
G=Good , F=FAIR , P=POOR
บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511