บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
ผัง คู่มือต่าง ๆ
 
สูตรคำนวณเหล็ก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสูตรการคำนวณเหล็ก
1. เหล็กกลม น้ำหนัก (กก.) = เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0062
2. เหล็กสี่เหลี่ยม น้ำหนัก (กก.) = ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079
3. เหล็กหกเหลี่ยม น้ำหนัก (กก.) = ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0068
4. เหล็กแปดเหลี่ยม น้ำหนัก (กก.) = ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0065
5. เหล็กแบน น้ำหนัก (กก.) = ความหนา (ซม.) x ความกว้าง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079
6. เหล็กแผ่น น้ำหนัก (กก.) = ความหนา (มม.) x ความกว้าง (ฟุต) x ความยาว (ฟุต) x 0.7293


บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511