บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
ผัง คู่มือต่าง ๆ
 

เครื่องดัดมุม TJ 2006
เครื่องดัดโค้ง TJ Bender
(ระบบไฮดรอลิค)
เครื่องเลื่อย TJ BAND SAW
เครื่องดัดมุมสเตนเลส

เครื่องดัดโค้ง (ระบบไฮดรอลิค)

เครื่องเลื่อย

เครื่องบากท่อ TJ 2000
เครื่องดัดท่อเหล็ก - สเตนเลส
เครื่องดัดโค้ง TJ Bender
เครื่องบากท่อ

เครื่องดัดท่อเหล็ก-สเตนเลส
เครื่องดัดโค้ง

เครื่องดัดปลายกันสาด/ตัดท่อเหลี่ยม/ตัดต่อกลม
เครื่องดัดเหล็กหนาแนวนอน
เครื่องดัดปลายกันสาด
เครื่องดัดสเตนเลสหนาแนวนอน
บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511