บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
ผัง คู่มือต่าง ๆ
 
ภาพความแตกต่างของท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน

รูปภาพที่ลูกค้าถ่ายจากโครงการหาดเจ้า จังหวัดเพชรบุรี ท่อที่ขึ้นสนิมเป็นท่อของ จีนแดง
และท่อที่ไม่ขึ้นสนิมเป็นท่อสเตนเลส เกรทเซ็นทรัล ซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่างของคุณภาพสินค้า
บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511