บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
ผัง คู่มือต่าง ๆ
 
น้ำหนักเหล็ก หน้า 4/4

หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4

HOT ROLLED STEEL PLATES AND SHEETS
Thickness
mm.
Calculate Weight
Widht x length
Widht x length
4'x8'
5'x10'
1,219 mm. x 2,438 mm.
1,524 mm. x 3,048 mm.
Kgs. / pc.
lb. / pc.
pcs. / MT
Kgs. / pc.
lb. / pc.
pcs. / MT
.1.20
27.996
61.719
35.7
43.757
96.467
22.9
.1.40
32.661
72.005
30.6
51.05
112.545
19.6
.1.50
34.994
77.149
28.6
54.697
120.584
18.3
.1.60
37.327
82.292
26.8
58.343
128.623
17.1
.1.80
41.993
92.578
23.8
65.636
144.701
15.2
.1.90
44.326
97.722
22.6
69.282
152.74
14.4
.2.00
46.659
102.865
21.4
72.929
160.779
13.7
.2.20
51.325
113.151
19.5
80.222
176.587
12.5
.2.30
53.658
118.295
18.6
83.868
184.896
11.9
.2.50
58.324
128.581
17.1
91.161
200.974
11
.2.80
65.323
144.011
15.3
102.1
225.091
9.8
.2.90
67.656
149.154
14.8
105.747
233.13
9.5
.3.00
69.989
154.297
14.3
109.393
241.169
9.1
.3.20
74.655
164.584
13.4
116.686
257.246
8.6
.3.80
88.652
195.443
11.3
138.565
305.48
7.2
.4.00
93.318
205.73
10.7
145.858
321.558
6.9
.4.30
100.317
221.159
10
156.797
345.675
6.4
.4.50
104.983
231.446
9.5
164.09
361.753
6.1
.5.00
116.648
257.162
8.6
182.322
401.948
5.5
.5.80
135.312
298.308
7.4
211.494
466.259
4.7
.6.00
139.978
308.594
7.1
218.787
482.337
4.6
.7.50
174.972
385.743
5.7
273.483
602.921
3.7
.8.00
186.637
411.459
5.4
291.716
643.116
3.4
.9.00
209.966
462.892
4.8
328.18
723.506
3
.10.00
233.296
514.324
4.3
364.644
803.895
2.7
.11.00
256.625
565.756
3.9
401.109
884.285
2.5
.12.00
279.955
617.189
3.6
437.573
964.674
2.3บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511