บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
สำนักงาน: กรุงเทพ/นนทบุรี โทร 02-997-6175, 02-997-6181 FAX: 02-9976176

email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
 
GOODLIFE HOLLOW SUN SHEET ... GOODLIFE SOLID SHEET

Overview | Light tranmission | Light weight | ฉนวนกันความร้อนและเสียง | ฉนวนกันไฟ | หลักการติดตั้งแผ่นโพลี่ฯ
ตัวอย่าง Clamp ยึด

Light transmission:
The following table indicates the detailed value of light transmission. The clear
sun sheet is featured in good light transmission, which will not lessen varying
with service time. The chromatic sun sheet is able to obstruct from the strongest part of sunray and sotten the permeated ray.

ตารางแสดงอัตราแสงผ่าน
ตารางต่อไปนี้แสดงอัตราร้อยละของแสงที่สามารถผ่านได้ในแต่ละสี และแต่ละความหนาที่ต่างกัน
ของแผ่น GOODLIFE โดยแสงที่ผ่านจะยังคงมีดอยู่อย่างสม่ำเสมอแม้ระยะเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป

HollowProfile
Thickness
Weight
Length
Width
Light transmission % (+,- 3%)
mm
Kg/m
mm
mm
Clcar
Bronze
Opal
Blue
Lakeblue
Green
Grassgrcen
1
6000
2100
80
58
57
45
55
55
45
1.3
6000
2100
79
50
56
36
50
53
42
8
1.5
6000
2100
78
44
52
30
47
51
40
10
1.7
6000
2100
77
40
44
25
42
48
35
SolidSheet
Thickness
Weight
Length
Width
Light transmission % (+,- 3%)
mm
Kg/m
mm
Mm
Clcar
Blue
Green
Embrossed
1.5
1.8
30000
1220
88
80
80
/
2
2.4
30000
1220
87
79
79
/
3
3.6
30000
1220
86
78
78
55
4
5.4
30000
1220
84
76
76
/
6
7.2
30000
1220
82
74
74
/

The surface of Goodlife sun sheet is treated with special anti-ultraviolet technique to ensure
the stability of ultraviolet resistance. The product can preserve its innante optical property
and good weatherability after long-time service. No speedy aging can be generated by
ultraviolet. As indicated in the following table, ultraviolet within 350-bicron wavelengths can
hardly penetrate the sun sheet. As a result, Goodlife hollow profile is more applicable for
advertising material other than the general building material

ผิวหน้าของแผ่น GOODLIFE จะถูกเคลือบด้วยสารกันรังสี UV ชนิดพิเศษจึงสามารถทนต่อสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี แม้ระยะเวลาจะผ่านไปนาน แต่สีของแผ่น GOODLIFE จะยัง
คงความสดสวยโดยไม่ซีดจางตามระยะเวลาที่ผ่านไป ดังแสดงให้เห็นตามตารางข้างล่างถึงรังสี UV
ที่ไม่สามารถทำปฎิกริยากับแผ่น GOODLIFE ได้


บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511