บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
สำนักงาน: กรุงเทพ/นนทบุรี โทร 02-997-6175, 02-997-6181 FAX: 02-9976176

email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
 
GOODLIFE HOLLOW SUN SHEET ... GOODLIFE SOLID SHEET

Overview | Light tranmission | Light weight | ฉนวนกันความร้อนและเสียง | ฉนวนกันไฟ | หลักการติดตั้งแผ่นโพลี่ฯ
ตัวอย่าง Clamp ยึด

หลักการติดตั้งแผ่นพลาสติกโพลีคาร์บอเนต (Extruded Twinwallec Polycarbonate Sheets)

 1. การตัดแผ่น สามารถตัดได้โดยเลื่อยจิ๊กซอร์ หรือเลื่อยวงเดือน การเจาะ เจาะได้ด้วยสว่านทั่วไป
 2. เมื่อตัดแผ่นได้ขนาดที่ต้องการแล้ว ก่อนติดตั้งใช้ลมเป่าเศษผงออกจากแผ่นก่อนติดตั้ง จากนั้น
  ควรปิดรูบริเวณหัวและท้ายแผ่นด้วยเทปอลูมิเนียมหรือเทปชนิดอื่นซึ่งทนน้ำและป้องกันการซึมเข้าของน้ำและสิ่งสกปรกได้
 3. กรณีที่ใช้กับงานภายนอกอาคารที่ต้องรับแสงแดดเช่น งานหลังคา งานช่องแสงหน้าต่าง งานป้าย
  ให้หันด้านที่ปิดด้วยฟิล์มพลาสติกสีขาวเข้ารับแดด เนื่องจากด้านนี้มีชั้นพลาสติกพิเศษที่ป้องกัน
  แผ่นจากรังสี Ultra Violet
 4. การกองเก็บแผ่น ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนจัด รวมถึงระหว่างการติดตั้ง ในระหว่างการติดตั้ง ควรแกะ
  ฟิล์มที่ป้องกันการขีดข่วนออกจากแผ่นทันที หลังจากติดตั้งส่วนนั้นเสร็จแล้ว หากทั้งฟิล์มให้ปิดแผ่น
  ตากแดดอยู่นานเกินไป อาจทำให้ลอกฟิล์มออกได้ยาก
 5. ในการติดตั้ง ควรติดโดยที่แกนของแผ่นอยู่ในแนวดิ่ง มิใช่แนวขวาง ทั้งนี้เมื่อเกิดการซึมเข้าของ
  น้ำ หรือไอน้ำ ไอน้ำจะไม่เกาะอยู่กลางแผ่น
 6. ในการติดตั้งแผ่นกับงานภายนอกอาคาร ต้องเผื่อการยืด-หดตัวของแผ่น อันเนื่องมาจากการ
  เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิด้วย โดยปล่อยให้แผ่นสามารถยืดความยาวออกไปได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
  โดยยึดหลักว่ายึดส่วนบนของแผ่นให้แน่นที่สุด (ยึดตาย) ส่วนล่างยึดแค่ไม่ให้ปลิว แต่สไลค์ได้
  การยึดน็อตหรือตะปูเหลียว จะติ้งเผื่อความกว้างของรูบนแผ่น ให้กว้างกว่าหัวน็อต หรือหัวตะปู
  เกลียว 2-3 มม. การติดตั้งโดยวิธีนี้ แผ่นจะถูกยึด
 7. โครงสร้างรองรับแผ่น ควรตรวจสอบจากตารางการรับน้ำหนักของแผ่น

  ตัวอย่างเส้นคาด


บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511