บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
สำนักงาน: กรุงเทพ/นนทบุรี โทร 02-997-6175, 02-997-6181 FAX: 02-9976176

email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
 
GOODLIFE HOLLOW SUN SHEET ... GOODLIFE SOLID SHEET

Overview | Light tranmission | Light weight | ฉนวนกันความร้อนและเสียง | ฉนวนกันไฟ | หลักการติดตั้งแผ่นโพลี่ฯ
ตัวอย่าง Clamp ยึด

ฉนวนกันความร้อน
จากลักษณะของแผ่นที่เป็นลอนนั้น HOLLOW GOODLIFE สามารถเป็นฉนวนกันความร้อน
ได้ดี นอกจากนั้น แผ่น GOODLIFE ยังสามารถทนต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้
เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถนำมาแปรรูป ดัดโค้ง ตามความต้องการได้

Soundproofing properties
Both Goodlife hollow profile and solid sheet excel in good soundproof properties,
and can be applied in international express highway as soundproof materials. For
example, 10mm thick hollow profile eliminates noise up to 20 decibel; 6mm thick
solid sheet does up to 31 decibel

ฉนวนกันเสียง
ทั้งแผ่น HOLLOW GODDLIFE และแผ่น SOLID GOODLIFE สามารถเป็นฉนวนกันเสียง
ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น สามารถนำไปใช้ติดตั้งบริเวณทางด่วนซึ่งสามารถป้องกันเสียงรบ
กวนจากรถยนต์ได้ดี โดยแผ่น HOLLOW GOODLIFE หนา 10 มิล สามารถลดเสียงลงได้
20 decibel และแผ่น SOLID GOODLIFE สามารถลดเสียงลงได้ถึง 31 decibel

Flame retardancy, flame resistance
Through testing by National Center For Quality Supervision & Testing of Fire Building
Materials, each behavior of the material conforms to the standard of difficult-flammability
material . PC sheet is reated Class B1 according to GB8634-1997. Autoignition temperature
is 630ºC  wood:220ºC . Goodlife sun sheet does not help spread the fire under blazing
flame and fire automatically goes out when sun sheet is off flame. No dense smoke and toxic
gas are produced during burning process


บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511