บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด
Thanasang Metal Co., Ltd.


สำนักงาน: นครราชสีมา โทร 044-255145, 044-272-448 Fax: 044-259511
สำนักงาน: กรุงเทพ/นนทบุรี โทร 02-997-6175, 02-997-6181 FAX: 02-9976176

email: [email protected]
ชื่อเดิม : บริษัท ธนาแสงชัยสเตนเลส
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
Thai English Deutsch
Product
ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส
ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างงาน
มาตรฐานความแตกต่าง
แผนที่และการติดต่อ
Catalog
 
GOODLIFE HOLLOW SUN SHEET ... GOODLIFE SOLID SHEET

Overview | Light tranmission | Light weight | ฉนวนกันความร้อนและเสียง | ฉนวนกันไฟ | หลักการติดตั้งแผ่นโพลี่ฯ
ตัวอย่าง Clamp ยึด

ฉนวนกันไฟ
จากการทดสอบของสถาบันตรวจสอบประจำชาติ ผลปรากฎว่า แผ่น GOODLIFE ไม่ได้มีส่วนช่วยใน
การแผ่ขยายวงกว้างของไฟที่ไหม้นั้น และไฟจะหยุดหรือดับไปเอง โดยแผ่น GOODLIFE ไม่เป็นเชื้อ
ไฟ และไม่เกิดสารพิษใด ๆ ขณะที่ไฟติดอยู่นั้น


Processibility (Cold bending)

Goodlife Sun Sheet can be installed with cold bending mode. Remember that hollow profile
must be installed along the leftwards bending direction. The following table indicates the
minimum curvature radius of sun sheet with different thickness.

การตั้งโค้ง
แผ่น GOODLIFE สามารถติดตั้ง หรือ ดัดโค้งโดยไม่ต้องใช้ความร้อนใด ๆ เข้าช่วย แต่จะต้องติดตั้ง
หรือดัดโค้งตามแนวลอน โดยมีรัศมีการดัดโค้งในความหนาที่ต่างกัน ตามตารางแสดงในหน้าต่อไป
ดังนี้

  Thickness (mm)
Recommended min.
curvature radius mm
Corresponding
minimum span mm
Hollowprofile
4
700
1500
6
1050
2000
8
140
2500
10
1750
3000
Solid> sheet
1.5
270
500
2
350
1000
3
525
2000
4.5
786
3500
6
1050
5000

Flush type installation
a, Cut off protective films for 5 to 10mm before inserting PC sheets to the support frame,
because the protective films would cause inefficient adhesive between tamping and PC sheets.
b. Since the expansion and contraction degree of PC sheets, are different from that of medal
frames, as well as PC sheets are flexible and taking air pressure, therefore, appropriate
insertion, reserving space for expansion and shrink because of temperature changes, and
choosing suitable thickness of PC sheets are necessary. General plate should be inserted into
fixed frame for over 25mm, with at least 2 ribs installed into the fixed zone. 3mm place will be
reserved for expansion of shrinkage. (Expansion ratio: 0.065mm/mºC)

บริษัท ธนาแสง เม็ททอล จำกัด 490/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-145, 272-448 โทรสาร (044) 259-511